Wednesday, March 15, 2017

secret of the ancient city Bagan


" ဘုရား ပစၥည္း အဆိပ္သီး  "
.
 ပုဂံျမိဳ ့ဆိုလွ်င္ ကမာၻ သိ ထင္ရွား ေနပါျပီ  ။
သို႕ေသာ္ ျပည္တြင္းမွ လူမ်ားပင္ သတိ မမူမိေသာအခ်က္မ်ား ေစတီ ပုထိုး အခ်ို႕ တြင္ ရွိ ပါသည္ ။
ဂူေက်ာင္းပုံ ေစတီ မ်ား တြင္ အမ်ားအားျဖင့္  အရပ္ေလးမ်က္နာ အတိုင္း မုခ္ေပါက္ေလးေပါက္
 ျပဳလုပ္ထား ရွိၾကပါသည္ ။ ယခုေခတ္ ကာလတြင္မူ အရပ္ ရွစ္မ်က္ႏွာ အတိုင္း မုခ္ေပါက္ရွစ္ေပါက္
ပံုစံ ကိုလည္း တည္ေဆာက္  လာၾက ပါသည္ ။
   ပုဂံ ရွိ ေစတီ ပုထိုး မ်ား တြင္လည္း ဝင္ေပါက္ ေလးဖက္ ျပဳလုပ္ထား သည္က မ်ား ပါသည္ ။
ထိုအထဲတြင္ မုခ္ေပါက္ငါးေပါက္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေစတီ အခ်ို႕ရွိ ပါသည္။ ေရာက္ဖူးသူမ်ားေသာ္လည္း
သတိမမူ မိသူလည္း မ်ား ပါသည္ ။ အထင္ရွား ဆုံးမွာ" ဓမၼာရာဇိက ေစတီ " ျဖစ္ပါသည္ ။
ေစတီၾကီး တစ္ဆူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မုခ္ငါးမုခ္ တည္ရွိေနမွုကို ဘုရားဖူး မ်ား ရင္ျပင္ ပတ္လည္လွည့္လည္
သည့္ အခါ ဖူးေနၾက ေစတီ ရင္ျပင္ ႏွင္ ့မတူဘဲ မုခ္ ေပါက္္ တစ္ခု ႏွင့္ တစ္ခု နီးကပ္ေနသလို ခံစားမိ ၾက ပါသည္ ။
   ေနာက္တစ္ဆူမွာ " သံေတာ္ၾကား ေစတီ " ျဖစ္ပါသည္ ။ ကပ္ေက်ာ္ေစတီ ဟုလည္း ေခၚၾက ပါသည္ ။
ပုဂံ မွ ေညာင္ဦးသြားေသာ ကားလမ္းေဘး ညာဘက္၊  ဦးပါလိသိမ္ ေက်ာင္းေရွ့  ထီးလိုမင္းလိုေစတီ အနီး 
တြင္္ရွိပါသည္ ။ " အာနန္ဒါ ေစတီ  "မွ  " ထီးလိုမင္းလို ေစတီ " သို႕ လမ္းေလွ်ာက္ဘုရားဖူးသူမ်ားသည္
လမ္းေၾကာ  အေနအထားအရ   သံေတာ္ၾကား ေစတီေရွ့တြင္ အနည္းငယ္ ေကြ ့ၾကရပါသည္ ။
သို႕ေသာ္ ေစတီငယ္ တစ္ဆူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လည္း သတိ မထားမိ ၾကပါ ။
မုခ္ငါးမုခ္ တည္ေဆာက္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မွာ ေနာက္ပြင့္မည့္ဘုရား ကိုရည္စူးျပီးပူေဇာ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ထို႕အျပင္ မုခ္ေလး မုခ္ ရွိေသာ ေစတီၾကီး မ်ား၏ အေရွ ့ဘက္မုခ္ ကို အာရုံခံ တန္ေဆာင္း အျဖစ္ ပိုမို ထင္ရွား  ေအာင္လည္း  တည္ေဆာက္ ထားၾက ပါသည္  ။
အေဝး မွ ၾကည့္လွ်င္ ပိုမိုရွည္ေသာ မုခ္ေဆာင္ ရွိေသာအရပ္သည္ အေရွ ့ဘက္ ဟု အလြယ္ သိျမင္နိုင္ပါ သည္ ။
    ေနာက္ ထူးျခားခ်က္မွာ " ဘုရားက်ိန္စာ "မ်ားျဖစ္ပါသည္ ။ တစ္ ျပည္လုံး ရွိ ဘုရား ေစတီ မ်ားအနက္
ပုဂံျမိဳ ့ရွိေစတီ ပုထိုးမ်ား တြင္သာရွိမည္ထင္ပါသည္ ။ တိုက္ဆိုင္ မွု တစ္ခု ကို ေရးပါ ဦးမည္။
    ဓမၼရာဇိက ေစတီတြင္ ေက်ာက္တစ္လုံးကို ထုလုပ္ ပူေဇာ္ထားေသာ ရုပ္ပြားေတာ္ တစ္ဆူရွိပါသည္ ။
 ေရသပၸါယ္ နိုင္ရန္ အတြက္ ေအာက္ေျခ ပလႅင္ေပၚတြင္ ေရစီးေျမာင္းငယ္ ကို ထုထြင္းထားပါသည္ ။
ကိုယ္လံုးေတာ္ကို ေရသပၸါယ္သည့္အခါ စီးက်လာေသာေရမ်ား တစ္ေနရာထဲတြင္ ျပန္လည္စုေဆာင္း
ႏိုင္သကဲ့သို ့ ျဖစ္ေနပါသည္ ။
 မိုးေခါင္ေသာ အခါ သို႕မဟုတ္ ကဆုန္လျပည့္ ေန ့မ်ားတြင္ ေရသပါၸယ္ ပူေဇာ္ေလ့ ရွိပါသည္ ။ 
ထို ရုပ္ပြား ေတာ္ ကို ဆုေတာင္းျပည့္ သည္ ဟု လည္း ယုံၾကည္ ၾကသည္ ။
သို႕ေသာ္ တစ္ခ်ိန္တြင္ အၾကီးအကဲ တစ္ေယာက္ ၏ ေၾကးသြြန္း ရုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူကို ေက်ာက္ဆင္းတု ကိုယ္ေတာ္ေနရာတြင္ ေရႊေျပာင္းပူေဇာ္ ၾကပါ သည္ ။
 ႏွစ္ မၾကာမီ မွာပင္ အဆိုပါ အၾကီး အကဲ လဲ ရာထူး မွ ဖယ္ရွား ခံရပါသည္ ။
 ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္ ေရွးပိုင္း ကာလ အထိ ပုဂံ ျမို႕ေဟာင္း တြင္ေနထိုင္သူ တို႕၏ စားဝတ္ ေနေရး မွာ အဆင္ေျပ လွသည္ မဟုတ္ပါ ။ ကာလ ေဒသ အေျခအေနအရ ဟုဆိုနိုင္ေသာ္လည္း ေရွးေဟာင္း ေစတီ ပုထိုးမ်ား
ျပန္လည္ တူးေဖာ္ ျပင္ဆင္ရန္ အတြက္ လုပ္ကိုင္လာေသာ အခါတြင္ ဖယ္ရွားလိုက္ေသာ အိမ္ေျခ
ေျမေနရာမ်ား ေအာက္မွ ေစတီ ပုထိုး  မ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာပါသည္ ။
 "  မဟာေဗာဓိ ေစတီ " ၏လက္ဝဲဘက္တြင္ ျပန္လည္ တူးေဖာ္ ျပဳျပင္ ထားေသာ ေစတီငယ္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ေျမေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ နစ္ျမွဳပ္ေနေၾကာင္း သိသာပါသည္ ။
အိႏၵိယႏိုင္ငံ ရွိ  " ဗုဒၶဂါယာ မွ သတၱဌာန " ကို ျပန္လည္သတိရေစပါသည္။
ႏွစ္ေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ခန္႕ၾကာျမင့္ခဲ့ျပီ ေသာေၾကာင့္လည္း သိလ်က္ႏွင့္ေတာ့ အိမ္ေျခ တည္ေဆာက္ၾကမည္ မထင္ပါ ။
 ပုဂံဘုရား ဖူးသူတိုင္း ေတြ ့ျမင္နိုင္သည့္ သတိေပး စာတမ္း မ်ားတြင္ ထင္ ထင္ရွားရွား ေဖာ္ျပထားပါသည္ ။

" ဘုရား ပစၥည္း အဆိပ္သီး  "
.

No comments:

Post a Comment