Friday, April 21, 2017

Candles stand at Shwedagon Pagoda part 2

.
 ေရႊတိဂံုေစတီရင္ျပင္ေပၚက စဥ့္ဆီမီးတင္ခံု၏ မူလအစ 
( အပိုင္း ၂ ) 
.
  ရန္ကုန္ျမိဳ ့ရွိ ေရႊတိဂံုေစတီရင္ျပင္ေတာ္ေပၚမွာ ဆီမီးတင္ခံုကို စဥ့္ထည္မ်ားျဖင့္
ျပဳလုပ္ရန္ ရွိလာေတာ့ တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ေပးရမဲ့ ေရႊဘိုေက်ာက္ေျမာင္း
က စဥ့္လုပ္ငန္းရွင္ ဦးသိန္းညြန့္ အေနနဲ ့ ရန္ကုန္ျမိဳ ့က အေဆာက္အဦးတစ္ခု
မွာ အသံုးျပဳဖို ့အတြက္ စဥ့္ျပားေတြ လုပ္ေပးခဲ့ဘူးတဲ့အေတြ ့အၾကံဳသာရွိပါတယ္။
ေရႊတိဂံုေစတီရင္ျပင္ အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးရမွာျဖစ္လို ့ ျမန္မာမွဳလက္ရာ
ကႏုတ္ပန္းေတြ ၊ ေဖာင္းၾကြရုပ္စံုေတြ ထည့္သြင္းျပဳလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေလ့လာရန္လိုအပ္ေသာ ကႏုတ္ပန္းလက္ရာ ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ားကို  ျမန္မာမွဳပညာရွင္
ဆရာၾကီး ဦးေအးျမင့္ က မွ်ေ၀ခ်ီးျမင့္ေပးပါသည္ ။
  သို ့ေသာ္ စဥ္ုျပား၊ စဥ့္လုပ္ငန္းသာ ကြ်မ္းက်င္ျပီး ျမန္မာမွဳ ဒီဇိုင္းအေျခခံပညာ ၊
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ဗိသုကာပညာ အေတြ ့အၾကံဳ နည္းပါးသျဖင့္
စဥ့္ျပားမ်ားကို စတင္လုပ္ကိုင္ရန္ အၾကံျပဳ တာ၀န္ေပးဘူးေသာ မိတ္ေဆြျဖစ္သူ
ဗိသုကာ ဦးလွေက်ာ္ ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ ျဖစ္လာပါသည္ ။
  ျမန္မာျပည္၏ စဥ့္လုပ္ငန္းသမိုင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိလာျပီ
ျဖစ္ေသာ္လည္း သုေတသနဆိုင္ရာေလ့လာမွဳမ်ား ၊ စာတမ္းမ်ားသည္ အေတာ္
နည္းပါးပါသည္ ။ ေငြေၾကးရံပံုေငြ အခက္အခဲေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
  သို ့ျဖစ္၍ လုပ္ငန္းအေထာက္အကူျပဳရန္ ေလ့လာေရးခရီးတစ္ခုစီစဥ္ရပါသည္ ။
ျမန္မာျပည္၏ စဥ့္လုပ္ငန္းသမိုင္းသည္ ပ်ဴေခတ္ကာလကတဲကရွိေနပါသည္။
သို ့ေသာ္သြားေရာက္ေလ့လာရန္ အေျခအေနမေပး၍ ပုဂံျမို ့ေဟာင္းတြင္ေလ့လာ
ရန္ျဖစ္လာပါသည္။
  ပ်ဴေခတ္ေႏွာင္းသည္ ပုဂံေခတ္ အစျဖစ္ပါသည္ ။
ပုဂံျမိဳ ့ေဟာင္းတြင္  ေစတီတစ္ဆူလံုးကို စဥ့္ရည္သုတ္အုပ္မ်ားျဖင့္တည္ေဆာက္
ခဲ့ေသာ ေစတီ ၾကီး ငယ္ မ်ားစြာရွိပါသည္ ။
.


ပုဂံဘုရားဖူး သြားၾကသူတိုင္း အာနန္ဒါေစတီ ၊ ေဂါေတာ့ပလႅင္ေစတီ ၊ သဗၺိညဳေစတီ
စသည့္ေစတီ မ်ားသို ့အေရာက္သြားၾကေသာ္လည္း ထိုေစတီမ်ား အလယ္တြင္ စဥ့္အုပ္
မ်ားျဖင့္သာ တည္ေဆာက္ထားေသာ သံျပား ၃ ဆင့္ပတ္ကာ ထိမ္းသိမ္းထားေသာ
ေစတီၾကီး တစ္ဆူ ရွိေနသည္ကို ျမင္မိေသာ္လည္း သိမသြားၾကပါ။
  ဘုရားဖူးမ်ား အေရာက္မ်ားေသာ အာနန္ဒါေစတီ၏ အျပင္ နံရံ ( ဗိသုကာ အေခၚ
စိန္ေတာင္ ) မ်ားတြင္ စဥ့္ျပားမ်ာ ၊ေဖာင္းၾကြရုပ္ပံုမ်ားျပဳလုပ္ထားေသာ စဥ္ျပားမ်ား ၊
ေစတီအေပၚမွ ေရမ်ားစီထြက္ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္တပ္ဆင္ထားေသာ စဥ့္ပိုက္မ်ားကို
ရွင္းျပမည့္သူမရွိလွ်င္ မသိႏိုင္ေတာ့ပါ ။
  ပုဂံျမိဳ ့ေဟာင္းတြင္ ၅ ရက္ခန္ ့အခ်ိန္ယူကာ ေက်ာက္ဆစ္ရုပ္ထြင္းမ်ား၊ ပန္းတေမာ့
လက္ရာမ်ား ၊ ေက်ာက္ဆစ္ပန္းကႏုတ္လက္ရာမ်ား၊ စဥ့္ေဖာင္းၾကြရုပ္ပံုမ်ားကို ေလ့လာ
မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကပါသည္ ။ ထို ့ေနာက္ ဆရာၾကီးဦးေအးျမင့္၏အယူအဆ မ်ားျဖင့္
ေပါင္းစပ္ကာ ေရႊတိဂံုေစတီ ရင္ျပင္ေပၚတြင္ စဥ့္ဆီမီးတင္ခံု လုပ္ငန္းကို ေအာင္ျမင္စြာ
ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္ ။
  သို ့ေသာ္ ႏွစ္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ခိုင္ခ့ံသည္ဆိုေသာ စဥ့္ျပားမ်ားဟု ေရးသားေျပာဆို
ခဲ့ေသာလည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ေရႊတိဂံုေစတီရင္ျပင္ေပၚရွိ စဥ့္ျပားအခ်ိဳ ့စဥ့္အလႊာမ်ား
ကြာေနသည္ကိုေတြ ့ရႏိုင္ပါသည္ ။
  အလားတူပင္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ၊ အေဆာက္အဦးတစိခုလံုးကို
စဥ့္ျပားမ်ားျဖင့္သာ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ကံုလံုဆရာေတာ္၏ဂူဗိမာန္ ရွိ စဥ့္ျပားအခ်ိဳ ့လည္း
စဥ့္အလႊာမ်ား ကြာေနသည္ကို ေတြ ့ၾကရပါလိမ့္မည္ ။
.

.
  စဥ့္အလႊာမ်ားကြာရျခင္းမွာအသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ား၏ သန္ ့စင္မွဳ မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္
ပါသည္ ။ နည္းပညာအခက္အခဲဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္ ။
ေရႊတိဂံုေစတီရင္ျပင္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ စဥ့္ထည္မ်ားကို ရန္ကုန္ျမိဳ ့ရွိ ေၾကြထည္ေျမထည္
စက္ရံုတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ စဥ္းစားခဲ့ဘူးပါသည္ ။ ေရႊဘို ေက်ာက္ေျမာင္း အရပ္တြင္ျပဳလုပ္
ျပီးမွ ရန္ကုန္ျမိဳ ့သို ့သယ္ယူေသာ၀န္ေဆာင္ခ သည္လည္းအလြန္မ်ားပါသည္ ။
ေခတ္မမီေသာ စဥ့္ပညာရွင္ႏွင့္ တိက်ေသခ်ာေသာ ေၾကြထည္ေျမထည္စက္ရံုက ပညာရွင္
မ်ား လုပ္ငန္းသဘာ၀အရ ေလ့လာ ညွိႏိုင္း တိုင္ပင္ စမ္းသပ္ရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ထပ္မံေပးရန္
လည္း အခက္အခဲရွိေနပါသည္ ။
   ထို ့ေၾကာင့္ ေရႊဘိုေက်ာက္ေျမာင္း လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္သာ ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္လာပါသည္။
ထိုအခါ ေန ့စဥ္တူးယူ သံုးစြဲေသာ ရြံ ့မ်ားသည္ ျဖစ္ေရအတက္အက် အေပၚမူတည္ျပီး
သန္ ့စင္မွဳ ၊ ရြံ ့အရည္အေသြး မတူႏိုင္ပါ ။ ျဖစ္ေရကိုသာ ခပ္ယူသံုးစြဲရသည္ျဖစ္၍
ေရ၏ သန္ ့စင္မွဳ အရည္အေသြးသည္လည္း ပံုမွန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ ။
  အသံုးျပဳေသာ ရြံ ့မ်ားတြင္ ဓါတု ပစၥည္းမ်ားပါ၀င္ႏိုင္သလို စဥ့္ရည္ေဖ်ာ္ရာတြင္သံုးေသာ
ေရမ်ားတြင္လည္း ဆီမ်ား၊ ဓါတုေပ်ာ္၀င္ရည္မ်ား ေရာစပ္ပါလာႏိုင္ပါသည္ ။
မီးဖုတ္ရာတြင္အသံုးျပဳေသာထင္းအမ်ိဳးအစား မတူညီျခင္း ၊ အစိုဓါတ္ပမာဏ မ်ားေၾကာင့္
လည္း သက္ဆိုင္ေနပါသည္ ။
ထို ့ေၾကာင့္ အခ်ိဳ ့ေသာစဥ့္အလႊာမ်ား၏ ေစးကပ္မွဳ မတူညီႏိုင္ေတာ့ေပ ။
No comments:

Post a Comment